Zajęcia Otwarte - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
UE Poznań Zajęcia Otwarte


Lista wykładów do wyboru w ramach Zajęć Otwartych

Uwaga studenci! W związku ze zmianą zasad zaliczenia przedmiotu ZAJĘCIA OTWARTE prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami zaliczenia.

Zaliczenia przedmiotu ZO dokonuje Dziekan właściwego dla studenta Wydziału UEP. Sprawozdania i kartki należy składać w Dziekanatach wydziałów, na których się studiuje